Inovace vhodná pro sériovou výrobu: hluboké tažení titanu od společnosti STÜKEN

Neustále rostoucí požadavky na kvalitu, efektivitu výroby a biokompatibilitu dílů představují pro dodavatele lékařského průmyslu obrovskou výzvu. Společnost STÜKEN se jako technologický průkopník této výzvě postavila: na základě rozsáhlých technologických kompetencí byla vyvinuta ekonomicky efektivní technologie tváření za studena pro slitiny titanu, která umožňuje vícestupňové hluboké tažení materiálu bez přerušení procesu.

Výzva

Jako biokompatibilní materiál je titan žádaným kovem, který je v oblasti medicínské techniky hojně využíván. Doposud byl tento materiál ve většině případů třískově obráběn, protože jeho tváření za studena bylo považováno za obtížné. Vzhledem ke speciálním vlastnostem materiálu tak musela být mezi každým krokem tváření provedena normalizace dílů pomocí nákladného tepelného zpracování. 

Pro ekonomicky efektivní výrobu dílů z titanu tvářených za studena pomocí technologie hlubokého tažení jsou rozhodující tyto aspekty:

  • rozsáhlé odborné znalosti v oblasti materiálů 
  • maximálně efektivní uspořádání procesu
  • vysoce přesné sériové nástroje

Mají-li být s garantovanou přesností dlouhodobě vyráběny velké počty kusů, vyžaduje to rozsáhlé technologické know-how a vhodnou infrastrukturu. S cílem nahradit nákladné obrobky efektivními, za studena tvářenými hlubokotaženými díly z titanu, spustila společnost STÜKEN projekt zaměřený na vývoj vhodného výrobního procesu.

Řešení

Jako přední světový výrobce přesných kovových dílů má společnost STÜKEN s tvářením náročných materiálů za studena rozsáhlé zkušenosti. Po podrobné analýze požadavků a přizpůsobení výrobních procesů se jí tak podařilo vyvinout inteligentní řešení pro vícestupňové hluboké tažení titanu. Díky použití úzce specifikované slitiny titanu a s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem materiálu během zpracování lze tudíž garantovat vysokou kvalitu, která je pro společnost STÜKEN typická. Komplexní díly z titanu tak mohou být navzdory vysokým stupňům tváření vyráběny sériově pomocí přesných, vysoce výkonných nástrojů. 

product-range-stueken-3.jpg

STÜKEN MEANS MORE

Úspěšná realizace inovativní výrobní technologie pro hluboké tažení titanu je založena na několika aspektech. S ohledem na vytvoření a zavedení procesu hrálo důležitou roli know-how společnosti STÜKEN z mnoha úspěšně dokončených projektů. Rozhodujícím faktorem pro úspěch projektu však byly rozsáhlé kompetence společnosti STÜKEN v oblasti tváření komplexních materiálů za studena ve spojení s odbornými znalostmi výzkumného a vývojového oddělení. K úspěšné realizaci celého projektu kromě toho významnou měrou přispěly i úzká spolupráce s oddělením výroby nástrojů společnosti STÜKEN a průběžné simulace celého vývojového procesu.

Vaše výhoda

Vícestupňové hluboké tažení titanu nabízí našim zákazníkům rozhodující výhody: díky výrobě úsporné z hlediska materiálu a vyšší výrobní kapacitě výrazně klesnou celkové náklady, a to navzdory kvalitnějšímu materiálu. Pomocí vysoce hospodárné technologie hlubokého tažení lze efektivně vyrábět vysoké počty kusů v konstantní kvalitě. V porovnání s jinými metodami, jako je například třískové obrábění, se přitom výrazně sníží spotřeba materiálu a zároveň jsou šetřeny zdroje. V případě potřeby provádí společnost STÜKEN za pomoci různých zušlechťovacích procesů následné zpracování i dodatečně, díly tak mohou být přímo použity u našich zákazníků.

Inovativní hlubokotažené díly z titanu: přesnost typická pro společnost STÜKEN

STÜKEN MEANS MORE: kompetence v oblasti vývoje: díky potřebnému know-how a úzké spolupráci odborných oddělení byl položen základ pro výrobu komplexních dílů z titanu technologií vícestupňového hlubokého tažení.