STÜKEN a jejich strategie udržitelnosti

Při výrobě typického hlubokotažného dílu společnosti STÜKEN je téměř 90 % všech emisí CO₂ způsobeno primárním materiálem. Samotné hluboké tažení je tedy proces, který relativně šetří zdroje.

Vzhledem k rostoucímu tlaku na náklady a globalizaci dodavatelských řetězců se na udržitelnost dlouho nekladl důraz. To se zásadně změnilo. Bilancování CO₂ je dnes pro mnoho zákazníků povinným kritériem při zadávání zakázek.

Společnost STÜKEN si je vědoma své odpovědnosti za udržitelný rozvoj, a to jak ve smyslu ekologickém, tak i sociálním. Základem jsou zákonné požadavky, například zákon o dodavatelském řetězci, které jsou často překračovány různorodými a dalekosáhlými požadavky a přáními zákazníků ve směru snižování emisí CO₂ nebo snahy o klimatickou neutralitu.

Přečtěte si v čísle 06-2022 odborného časopisu medizin&technik, jak společnost STÜKEN vypočítala svou uhlíkovou stopu a jaké poznatky z toho vyplynuly.

 

[Translate to Tschechisch:] sustainability-co2-stueken